Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Inhouden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Trefwoorden
  • stappenplan

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma's

24-12-2015

​SPV, SLO, MBO Raad, AOC Raad, VO-Raad, Cito, College voor Examens en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo. Geraadpleegd op 4 juli 2013, van http://www.vernieuwingvmbo.nl/.

​Met dit stappenplan krijgt u inzicht in alle zaken die geregeld dienen te worden voordat uw school van start kan gaan met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's. Deze checklist is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het SPV, de platforms en de werkgroepen van de pilotscholen van verschillende profielen.