Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Talentontwikkeling
Trefwoorden
  • Talentontwikkeling

Talentontwikkeling op het vmbo, verhalen uit de praktijk

7-8-2018

​Murad, A. & Vellinga, J. (2015). Talentontwikkeling op het vmbo, verhalen uit de praktijk. Den Haag: Sirius Programma / M-Tech.

Vmbo-scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling kunnen naast negen schoolportretten meer lezen over hoe zij op gestructureerde wijze vorm kunnen geven aan talentontwikkeling.

In de publicatie 'Talentontwikkeling op het vmbo' worden negen vmbo-scholen geportretteerd die op verschillende wijze invulling geven aan talentontwikkeling: van ondernemend talent tot leerlingen die uitblinken in cultuur en sport. In aansluiting op de portretten worden in een stappenplan handreikingen gedaan voor de wijze waarop u tot een aanpak en werkwijze voor talentontwikkeling kunt komen. De publicatie is een initiatief van de Regionale Talentnetwerken en M-Tech en is tot stand gekomen in samenwerking met SLO.