Arbeidstoeleiding1708116-10-2017 00:09:0886htmlFalseaspx​Toeleiding naar arbeid is een wettelijke taak voor vso-scholen met leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt en voor scholen voor praktijkonderwijs.Website themapagina
Beroepsgerichte vakken in het vso/pro106716-10-2017 00:09:086htmlFalseaspxWat is de plaats van de beroepsgerichte vakken in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijonderwijs (pro) ...Website themapagina
Beroepsgerichte vakwedstrijden1708016-10-2017 00:09:0840htmlFalseaspxBeroepsgerichte wedstrijden en toernooien zijn er in vele soorten en maten in het vmbo. Ze zijn bij uitstek geschikt voor enthousiaste, getalenteerde leerlingen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling op een bepaald beroepsgericht vakgebied.Website themapagina
Beroepsonderwijs in internationaal perspectief1708216-10-2017 00:09:0837htmlFalseaspxDe beroepsgerichte vakken vmbo zijn uitzonderlijk in het Europese onderwijsstelsel, omdat het uniek is dat leerlingen in de leerplichtige leeftijd voltijd dagonderwijs met beroepsvoorbereiding krijgen.Website themapagina
Doorstroom vmbo-mbo1708316-10-2017 00:09:08307htmlFalseaspxSLO ondersteunt bij het ontwikkelen van diverse leerplankaders voor doorlopende leerlijnen in de beroepskolom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ...Website themapagina
Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij de beroepsgerichte vakken3194816-10-2017 00:09:08671htmlFalseaspxWat is formatief evalueren? Het zijn alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken zodat zij betere beslissingen kunnen maken over vervolgstappen ...Website themapagina
LOB in het vmbo1693016-10-2017 00:09:08249htmlFalseaspx​Loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) neemt een belangrijke positie in binnen de beroepsgerichte vakken. Beroepsoriëntatie is immers één van de functies van het vmbo en dit kan bij uitstek een plaats krijgen binnen de beroepsgerichte vakken.Website themapagina
Loopbaanoriëntatie en - begeleiding in het vso/pro4721816-10-2017 00:09:085htmlFalseaspxOok in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda ...Website themapagina
Monitoring vernieuwing beroepsgerichte vakken86316-10-2017 00:09:08371htmlFalseaspxOm de beroepsgerichte programma’s in het vmbo beter te laten aansluiten bij de actualiteit en deze eenvoudiger en duidelijker te maken zijn deze vernieuwd.Website themapagina
Platforms1693116-10-2017 00:09:0853htmlFalseaspxElk beroepsgericht programma vmbo kent een eigen platform. Deze platforms hebben direct contact met docenten en organiseren bijeenkomsten, elk voor hun eigen docentenachterban.Website themapagina