Sector
  • Vso
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak

Thema-overzicht

20-12-2017

​Wat zijn actuele thema's in het vmbo? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht. Bij elk thema vindt u achtergrondinformatie en daar waar relevant tips waarmee u gelijk aan de slag kunt.

Thema's vmbo/pro/vso

Formatief evalueren

Veel docenten willen formatieve evaluatie inbedden in hun lespraktijk, maar hebben behoefte aan meer houvast hierbij. Hier vindt u inspirerende voorbeelden  en uitwerkingen van en achtergrondinformatie bij formatieve evaluatie in de beroepsgerichte vakken.

Trendanalyse beroepsgerichte vakken

SLO voert met regelmaat trendanalyses uit per vakgebied, met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

Thema's vmbo

Beroepsgerichte vakwedstrijden

Beroepsgerichte wedstrijden en toernooien zijn er in vele soorten en maten in het vmbo. Zij stimuleren individueel talent in de school en talentbewustzijn op schoolniveau.

Beroepsonderwijs in een internationaal perspectief

De beroepsgerichte vakken vmbo zijn uitzonderlijk in het Europese onderwijsstelsel, omdat het uniek is dat leerlingen in de leerplichtige leeftijd voltijd dagonderwijs met beroepsvoorbereiding krijgen. Hier kunt u daar meer over lezen.

Doorstroom vmbo – mbo

SLO ondersteunt bij het ontwikkelen van leerplankaders voor doorlopende leerlijnen in de beroepskolom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de experimenten, het Vakcollege of doorlopende leerlijnen die scholen ontwikkelen in samenwerking met het mbo.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

Als aan het eind van het tweede leerjaar leerlingen voor een beroepsgericht programma kiezen is het niet vanzelfsprekend dat zij allemaal weten wat zij willen worden. Dat maakt in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen LOB noodzakelijk.

Monitoring beroepsgerichte vakken

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we graag willen beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen?

Platforms vmbo

Elk beroepsgericht programma vmbo kent een eigen platform. Deze platforms vormen de (inhoudelijke) schakel tussen onderwijs, beroepsopleiding en beroep, hebben direct contact met docenten en organiseren bijeenkomsten.

Talentontwikkeling in het vmbo

Steeds meer scholen zoeken naar manieren om leerlingen te ondersteunen om ergens goed in te worden. SLO helpt scholen om hiervoor een goede vorm te vinden.

Thema's pro/vso

Arbeidstoeleiding

Dit thema biedt een overzicht van documenten waarmee u zich kunt verdiepen in de vormgeving van de arbeidstoeleiding in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro).

Beroepsgerichte vakken in het pro/vso

Wat is de plaats van de beroepsgerichte vakken in het vso en het praktijkonderwijs? Hier gaan we bij dit thema op in.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het pro/vso

Ook in het vso en het praktijkonderwijs staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda. Het is immers van belang dat deze leerlingen goed worden voorbereid op een mogelijke werkplek. 

Platforms pro/vso

Hier vindt u de platforms die er zijn voor het praktijkonderwijs en het vso.