Sector
  • Vmbo
  • Vo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Doorstroom vmbo-mbo

7-8-2018

​​SLO ondersteunt bij het ontwikkelen van diverse leerplankaders voor doorlopende (verkorte) leerlijnen in de beroepskolom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerplankaders voor de experimenten Vakmanschaps- en Technologieroute. Deze twee verkorte routes zijn voortgekomen uit eerdere ervaringen opgedaan met VM2 trajecten en het Vakcollege. Er zijn ook scholen die op eigen initiatief een samenwerkingsverband aangaan met de roc's in hun regio en gezamenlijk doorlopende, soms verkorte, leerroutes ontwikkelen. SLO heeft verschillende publicaties die hierover gaan voor u geselecteerd.

MBO Raad

Een goede doorstroom vmbo - mbo staat ook hoog op de agenda van de MBO Raad. Zij werken samen met het vmbo aan een goede afstemming voor de leerlingen. Wilt u daar meer over weten, neem dan een kijkje op hun themapagina.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

In alle leerwegen van het vmbo, bb, kb, gl én tl, moet aandacht besteed worden aan LOB. Voor alle leerwegen gelden dezelfde eisen. In verkorte doorlopende routes neemt LOB een nog prominentere plaats in. Zie voor meer informatie het thema LOB.

Contactpersoon