Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij de beroepsgerichte vakken

7-8-2018

​​​Wat is formatief evalueren?

Het zijn alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken zodat zij betere beslissingen kunnen maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998). Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven (o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; William & Leahy, 2015).

Goed inzicht hebben in het leerproces betekent voor zowel docenten als leerlingen dat zij:

  • helder hebben waar zij naartoe werken (feed up);
  • een goed beeld hebben van waar zij staan (feedback);
  • met gerichte instructie en feedback (nog) niet behaalde doelstellingen kunnen bereiken (feedforward).

Drie fases zonder bronvermelding.png
 

The five key strategies of formative assessment. Adapted from Leahy, Lyon, Thompson & William, 2005.

Als docent begeleid je het leerproces van leerlingen aan de hand van drie fases, waarbij leerlingen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld.

Veel docenten zouden formatieve evaluatie meer willen inbedden in hun lespraktijk, maar hebben behoefte aan meer houvast hierbij. Op deze pagina vindt u inspirerende voorbeelden, achtergrondinformatie en uitwerkingen hoe u formatieve evaluatie in kunt zetten binnen de beroepsgerichte vakken.