Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw bb
 • vmbo onderbouw gl
 • vmbo onderbouw kb
 • vmbo onderbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
 • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
 • Talentontwikkeling
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting VMBO-HAVO
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Talentontwikkeling in het vmbo

19-9-2017

​Het vmbo krijgt in toenemende mate aandacht voor 'excellentie en talentontwikkeling'. Steeds meer scholen zoeken naar manieren om leerlingen te ondersteunen om ergens goed in te worden. Ook vanuit beleidsvoornemens en -adviezen van de landelijke politiek en de koepel- en onderwijsorganisaties is een verschuiving te zien van een focus op probleemgevallen naar de noodzaak om iedere leerling zo goed mogelijk te faciliteren. Dit heeft consequenties voor de inhoud en inrichting van de beroepsgerichte vakken, in die zin dat deze ontwikkeling scholen stimuleert om niet alleen de nadruk te leggen op cognitieve talenten, maar ook op ambachtelijke, creatieve, ondernemende of sportieve talenten.
 
SLO helpt scholen om hiervoor een goede vorm te vinden, door informatie te bundelen op een digitaal platform: Informatiepunt Onderwijs en talentontwikkeling. Zo kunnen scholen leren van en met elkaar om het beste uit iedere leerling naar boven te halen.