Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's

Monitoring vernieuwing beroepsgerichte vakken

7-8-2018

Om de beroepsgerichte programma’s in het vmbo beter te laten aansluiten bij de actualiteit en deze eenvoudiger en duidelijker te maken zijn deze vernieuwd. De nieuwe programma's dragen er aan bij dat leerlingen beter worden voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma’s zijn in 2016 vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven.

SLO evalueert de invoering van deze vernieuwing in opdracht van het Ministerie van OCW. De vragen die we graag willen beantwoorden zijn: hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor docenten en leerlingen? Hiermee krijgt OC&W en SPV zicht op wat goed gaat en wat nog extra aandacht verdient, zodat men daar waar nodig aanvullende acties in kunnen zetten. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van vragenlijsten en schoolbezoeken.

Naast de evaluatie door SLO wordt eveneens onderzoek uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen, te weten: Ecbo, SEO Economisch Onderzoek, KPC Groep, ROA Maastricht en Bureau Turf. Om de scholen zo min mogelijk te belasten, werken alle onderzoekspartijen nauw samen.

Contactpersoon