Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Talentontwikkeling

Vakevent wedstrijden

7-8-2018

Tijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens & Dienstverlenen. Het Vakevent is bedoeld voor Vakcollege-leerlingen die in leerjaar twee zitten, een mooi moment om te zien wat ze allemaal hebben geleerd. Maar het Vakevent is vooral bedoeld om de leerlingen nog meer te enthousiasmeren. Op deze website vindt u alle informatie over de Vakevent wedstrijden.