Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Vakinhoud
 • Horeca, bakkerij en recreatie
Leerplankundig thema
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Arbeidstoeleiding
Trefwoorden
 • veiligheid

Veiligheid in het praktijklokaal horeca en bakkerij

14-1-2016
Voion, VSHO en Som krijgen regelmatig vragen uit het werkveld over het borgen van veiligheid
in het praktijklokaal horeca en bakkerij. Deze handreiking, voor de praktijkdocent en
de preventiemedewerker, is bedoeld om gevaarlijke situaties en (bijna-)ongelukken in het
praktijklokaal te helpen voorkomen. De handreiking is in samenwerking met het werkveld tot stand gekomen. 

Aan de orde komen o.a.:
 • Aandacht voor veiligheid als wettelijke verplichting;
 • Veiligheidsbewustzijn en inzicht in veiligheidsrisico’s;
 • Belang van goed toezicht bij het voorkomen van gevaarlijke situaties en (bijna-)ongelukken;
 • Rol van bestuur, management, leraar en ondernemingsraad/medezeggenschapsraad;
 • Financiën: wie stelt de persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers en studenten/leerlingen ter beschikking?