Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
  • Vernieuwing beroepsgerichte vakken

Voorlopige vsv-cijfers convenantjaar 2014-2015

31-3-2016

​Deze informatie over het vroegtijdig schoolverlaten is gerichter sturen op vermindering van schooluitval mogelijk. Cijferinformatie over schooluitval biedt bovendien aanknopingspunten om in proces, aanpak en samenwerking, structurele verbeteringen aan te brengen binnen een regio tussen gemeenten, mbo-instellingen en VO-scholen.
Deze cijfers kunnen gerelateerd worden aan de arbeidsmarkt ontwikkelingen in de sectoren.