Sector
  • Po
  • Vo
  • So/Vso
Leerplankundig thema
  • Beleid

Wet op passend onderwijs

19-9-2017

​De wet Passend Onderwijs (2014) is erop gericht om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod op de juiste plek te verzorgen. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.