Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • Examens
Trefwoorden
  • Inrichtingsbesluit examenbesluit

Wijziging inrichtingsbesluit WVO en Examenbesluit

11-5-2016

​OC&W. (2016). Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs, nr. VO/892246. Op 23 juni 2016 ontleend aan https://gallery.mailchimp.com/79888073e22d5a9f093d2df0f/files/Staatscourant_2016_nr_23925_11_mei.pdf

De wijziging van het inrichtingsbesluit WVO en Examenbesluit is vastgesteld. Hierin staat onder andere hoe scholen een nieuw keuzevak kunnen ontwikkelen en hoe de examinering en uitslagbepaling in het nieuwe vmbo geregeld zijn.
Met de invoering van nieuw vmbo is er officieel sprake van twee beroepsgerichte vakken:
1. Het beroepsgerichte profielvak dat wordt afgesloten met een CSPE en, als de school daarvoor kiest, een SE over de stof van het profielvak.
2. Het beroepsgerichte keuzevak: dit bestaat uit vier (GL twee) keuzevakken die elk met naam en cijfer op de eindlijst van de leerling komen. Deze worden alleen met schoolexamens afgesloten.